Titlu proiect: CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL
Cod SMIS: 119611                 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI
OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.
Valoarea totală a proiectului (lei): 14.890.875,00
Valoarea cofinanțării UE (lei): 12.412.500,00
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Invitație privind încheierea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Pentru a facilita accesul mediului economic agricol la serviciile ICAM, USAMV Iași invită actorii economici interesați, să-și exprime intenția de a colabora în activitățile proiectului prin transmiterea formularului pentru exprimarea interesului la adresa: agriecotec@gmail.com
Descărcați formularul
Lansare apel de selecție propuneri de proiecte - activități B și C
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, lansează apelul de selecție a propunerilor de proiecte pentru activități de tip B și C, începând cu data de 28 Ianuarie 2019.
Vizualizați anunțul
Evenimente
În cadrul proiectului au loc întâlniri de lucru cu fermierii din Regiunile de Dezvoltare Nord - Est și Sud - Est, în vederea încheierii de parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Vizualizați data următorului eveniment
Echipa de proiect
Proiectul este implementat de o echipă interdisciplinară care deține experiența necesară pentru a asigura succesul proiectului.
Vizualizați echipa de proiect
Parteneri
Proiectul își propune constituirea de parteneriate cu actori din mediul economic agricol pentru transfer de cunoștințe.
Lista completă a întreprinderilor