Tip proiect

Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Acțiunea

1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Prioritatea de investiții PI 1.b

Promovarea investițiilor în  C&I,  dezvoltarea de legături  și  sinergii  între întreprinderi,  centrele  de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special   promovarea   investițiilor  în   dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea  deschisă  prin  specializarea  inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general
Scopul proiectului este creșterea accesului mediului economic privat agricol la cunoaștere. Accesul la cunoaștere se va realiza prin valorificarea infrastructurii de cercetare Institutul de Cercetari pentru Agricultură și Mediu (ICAM) din cadrul Universitatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași (U.S.A.M.V. Iași). Valorificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin constituirea și implementarea de parteneriate cu întreprinderi din mediul economic agricol. În cadrul parteneriatelor se va realiza transfer de cunoștințe, respectiv de inovație și progres tehnic. Institutul de Cercetari pentru Agricultură și Mediu (I.C.A.M.) a fost finanţat prin POS CCE – AXA 2 Operaţiunea  O 2.2.1, ID proiect: 932, Nr. SMIS: 13976, Nr. contract 247/ 28.09.2010.

Scopul proiectului se va realiza prin următoarele obiective:

promovarea serviciilor de cercetare ale ICAM în mediul economic agricol din Regiunile de Dezvoltare Nord – Est și Sud – Est
consolidarea relațiilor contractuale cu partenerii prezenți, în domeniul transferului de cunoaștere
constituirea a minim 25 de parteneriate noi cu actori din mediul economic agricol pentru transfer de cunoștințe
crearea de informație științifică în domeniul bioeconomiei (minim 60 de publicații științifice și un ghid de bune practici pentru agricultori)
transfer de informație științifică din domeniul bioeconomiei între mediul universitar de cercetare și mediul economic agricol prin constituirea unei platforme specializate

Structura bugetului proiectului pe tipuri de activități

A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe
12%
B.Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizației de cercetare ICAM Iași
12%
C. Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare - dezvoltare și de sprijinire a inovării
35%
D. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu întreprinderile
17%
E. Activități de management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul)
6%
F. Cheltuieli generale de administrație ale organizației de cercetare
18%

Perioadă rămasă până la închiderea estimată a proiectului

zile