Echipa de management a proiectului

Managementul administrativ al proiectului este asigurat de o echipă mixtă de specialiști formată din personalul propriu al U.S.A.M.V. Iași. Informarea și publicitatea privind proiectul sunt asigurate de societatea SIA TERITORIAL INVEST S.R.L. din Iași, în calitate de prestator extern contractat.

Director de proiect – coordonează activitatea generală a proiectului și gestionează relația cu autoritatea de management.
Coordonator tehnic – monitorizează și conduce activitățile tehnice din cadrul proiectului.
Responsabil grup țintă – gestionează relațiile organizației de cercetare cu mediul de afaceri agricol, pentru transferul de cunoștințe.
Director financiar – coordonează operațiunile financiare din cadrul proiectului.
Asistent manager – asigură interfața dintre organizația de cercetare, autoritatea de management și terți.

Echipa de implementare a proiectului

Echipa de implementare a proiectului cuprinde specialiști de înaltă calificare care au contribuit la realizarea unor proiecte de mare complexitate în cadrul Programelor Naționale monitorizate de MEC: ORIZONT 2000, RELANSIN, BIOTECH, AGRAL, CEEX, PN II, POSDRU, POS CCE etc. În echipa de proiect au fost cooptați cercetători din domenii diverse precum agrotehnică, pedologie, chimie, bioeconomie, microbiologie, mecanizare etc., care vor realiza activități de cercetare, dezvoltare și inovare împreună cu personalul partenerilor din proiect, pentru stimularea transferului de cunoștințe.

Director de proiect
Cercetător specialist 
Cercetător specialist
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Cercetător specialist 
Tehnician 
Tehnician