Activitățile de tip A derulate în cadrul proiectului AGRIECOTEC au rolul de a pregăti transferul de cunoștințe în domeniul bioeconomiei și de a identifica potențialii parteneri. Se vor organiza întâlniri de lucru, evenimente tematice, work-shop-uri, instruiri și alte tipuri de acțiuni. 

Activitățile de tip B derulate în cadrul proiectului au rolul de a asigura accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile și echipamentele organizației de cercetare, Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iaşi.

Pentru a facilita transferul de cunoștințe dintre ICAM Iași și mediul economic agricol, vă invităm să fiți partener în cadrul proiectului pentru una sau mai multe activități de tip B:

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD ale ICAM;

B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice ale USAMV Iași;

B.3 Închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii în cadrul ICAM.

Descărcați metodologia de selecție a propunerilor de proiecte – Revizia 1 – Ianuarie 2020

Activitățile de tip C promovează transferul de abilități, competențe de cercetare – dezvoltare și de sprijinire a inovării la nivelul mediului de afaceri agricol.

Pentru a facilita transferul de cunoștințe dintre ICAM Iași și mediul economic agricol, vă invităm să fiți partener în cadrul proiectului pentru una sau mai multe activități de tip C:

C.1: Activități de cercetare industrială contractuale;

C.2: Activități de dezvoltare experimentală contractuale;

C.3: Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi;

C.4: Servicii  de  etichetare  de  calitate,  testarea  și certificarea calității.

  1. Descărcați metodologia de selecție a propunerilor de proiecte – Revizia 1 – Ianuarie 2020

Activitățile de tip D presupun acțiuni de cercetare – dezvoltare realizate în colaborare efectivă cu întreprinderile partenere.

  1. Descărcați metodologia de selecție a întreprinderilor partenere – Ediția 1, Ianuarie 2020