Identificare grup țintă

În cadrul proiectului se organizează întâlniri de lucru cu fermierii din Regiunile de Dezvoltare Nord - Est și Sud - Est. Fermierii sunt ținuți la curent cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului prin mijloacele de comunicare media.

Prezentarea ofertei de cercetare

În cadrul fiecărei întâlniri de lucru, cercetătorii specialiști vor prezenta principalele domenii de cercetare și portofoliul de servicii oferite în cadrul proiectului.

Colaborarea

Se vor încheia contracte de cercetare cu fermierii din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est.

PARTENERI - ACTIVITĂȚI TIP B/ C

CERCETĂRI PRIVIND POTENȚIALUL AGROPEDOCHIMIC AL TERENURILOR AGRICOLE DIN ZONA DE NORD A JUDEȚULUI IAȘI – COMUNA ANDRIEȘENI Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)173.650,78

Valoarea cofinanțării UE (lei)121.555,54

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: S.C. AGROMIXT SPINENI S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND CONSERVAREA ȘI SPORIREA FERTILITĂȚII SOLURILOR PRIN FOLOSIREA AMENDAMENTELOR CALCAROASE Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 121.143,23

Valoarea cofinanțării UE (lei): 69.404,41

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: S.C. AGROTUR S.R.L.

TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎNTRE ICAM IAȘI ȘI APPR ÎN DOMENIUL CONSULTANȚEI TEHNICE ȘI A TESTĂRILOR SPECIALIZATE PENTRU FERMIERI Proiect de dezvoltare experimentală - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)333.513,65

Valoarea cofinanțării UE (lei)236.946,30

BENEFICIAR SERVICII DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ: ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR

DE PORUMB DIN ROMÂNIA

CERCETĂRI PRIVIND STAREA DE FERTILITATE A SOLULUI PRIN ANALIZA AGROCHIMICĂ SOL - PLANTĂ - ÎNGRĂŞĂMÂNT Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)16.620,10

Valoarea cofinanțării UE (lei)11.634,07

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: CIBOTARU BOGDAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CERCETĂRI PRIVIND ROLUL CULTURII DE MAZĂRE ÎN TEHNOLOGIILE AGRICOLE DESTINATE PRODUCȚIEI ECOLOGICE Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)258.150,62

Valoarea cofinanțării UE (lei)177.413,96

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: S.C. COMPANIA OPREA S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND PRETABILITATEA TERENURILOR AGRICOLE PENTRU CULTURILE DE CÂMP LA SC FARMBĂLȚAȚI SRL Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 38.095,64

Valoarea cofinanțării UE (lei): 26.666,95

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: S.C. FARMBĂLȚAȚI S.R.L.

TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎNTRE ICAM IAȘI ȘI SC TRITICUM SRL PENTRU CERCETAREA CALITĂȚII SOLULUI ȘI A EFICIENȚEI TEHNOLOGIILOR MODERNE DE IRIGAȚII Proiect de cercetare industrială - tip C.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)777.908,51

Valoarea cofinanțării UE (lei): 489.632,16

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: S.C. TRITICUM S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA ȘI COSTUL CAPITALULUI ÎN FERMA VEGETALĂ

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)89.739,52

Valoarea cofinanțării UE (lei):62.817,66

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: SC ROXANA-G SRL

CERCETĂRI PRIVIND POTENȚIALUL AGROCHIMIC AL TERENURILOR AGRICOLE DIN COMUNA MICLEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)33.184,93

Valoarea cofinanțării UE (lei)23.100,00

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: SC ROYAL SRL

CERCETĂRI PRIVIND FERTILITATEA SOLURILOR DIN ZONA DE NORD-VEST A JUDEȚULUI VASLUI

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)49.953,51

Valoarea cofinanțării UE (lei)34.772,50

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: SC BERGOLO SRL

CERCETĂRI PRIVIND FERTILITATEA SOLULUI DIN COMUNA COSTEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)35.821,97

Valoarea cofinanțării UE (lei)24.926,42

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: SC EVEL-H COMPANY SRL

CERCETĂRI PRIVIND POTENȚIALUL AGROCHIMIC AL TERENURILOR AGRICOLE DIN DEPRESIUNEA CRACĂU – BISTRIȚA, JUDEȚUL NEAMȚ

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)53.136,25

Valoarea cofinanțării UE (lei)37.046,41

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ: SC BERARDI PROD SRL

FORMAREA PERSONALULUI DIN CADRUL S.C. AGROFIN COVURLUI S.R.L. ÎN DOMENIUL COMPETENȚELOR AGROTEHNICE ȘI AGRO-PEDOCHIMICE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)11.500,70

Valoarea cofinanțării UE (lei)5.750,35

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ:

S.C. AGROFIN COVURLUI S.R.L.
FORMARE ȘI EXPERTIZĂ PENTRU PERSONALUL S.C. TRETER S.R.L. ÎN DOMENIUL AGRICOL

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)10.290,10

Valoarea cofinanțării UE (lei)5.145,05

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ:

S.C. TRETER S.R.L.
TRANSFER DE COMPETENȚE AGROTEHNICE ȘI AGROPEDOCHIMICE PENTRU ANGAJAȚII DIN CADRUL FIRMEI

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)10.592,75

Valoarea cofinanțării UE (lei)5.296,38

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ:

S.C. LORY CONS S.R.L.
PREGATIREA PERSONALULUI SOCIETĂȚII ÎN DOMENIUL AGROPEDOCHIMIC

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)10.895,40

Valoarea cofinanțării UE (lei)5.447,70

BENEFICIAR SERVICII DE CERCETARE INDUSTRIALĂ:

S.C. FARM NADIA S.R.L.

REZULTATE SELECȚIE PARTENERI - ACTIVITĂȚI TIP D

CERCETAREA MODULUI DE APLICARE A TEHNOLOGIILOR DE FERTILIZARE PRIN UTILIZAREA HĂRȚILOR CU PRESCRIPȚIE VARIABILĂ

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)662.224,49

Valoarea cofinanțării UE (lei)471.099,48

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C. GREEN AGRO SERVICES S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII BIOSTIMULATORILOR ȘI EFECTELE ACESTORA ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)635.256,39

Valoarea cofinanțării UE (lei)536.396,12

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C.MILEN TECH S.R.L.

CERCETAREA EFICIENTIEI MANAGEMENTULUI OPERATIONAL IN FERMELE AGRICOLE PRIN PRISMA UTILIZARII SISTEMELOR DE MONITORIZARE A FLOTEI DE UTILAJE AGRICOLE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)757.243,84

Valoarea cofinanțării UE (lei)603.856,74

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A.

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENȚA AUTOMATIZĂRII INSTALAȚIILOR DE DEPOZITARE CEREALE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)683.116,36

Valoarea cofinanțării UE (lei)591.627,48

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C. TOPZONE S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAMENTUL ÎN EXPLOATARE A DIFERITELOR ECHIPAMENTE AGRICOLE ȘI INFLUENȚA ACESTORA ASUPRA INDICILOR DE CALITATE A LUCRĂRILOR Proiect de cercetare industrială în colaborare - tip D.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 592.029,67

Valoarea cofinanțării UE (lei): 423.917,67

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C. APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENȚA UTILIZĂRII DIFERITELOR TIPURI DE INSTALAȚII DE IRIGAȚII ÎN AGRICULTURĂ

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 288.252,50

Valoarea cofinanțării UE (lei): 252.205,00

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: S.C. DICOR LAND S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND FORMAREA COSTURILOR LA CULTURILE AGRICOLE ȘI DEZVOLTAREA UNEI APLICAȚII DIGITALE DE MONITORIZARE A ACESTORA, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII MANAGEMENTULUI OPERAȚIONAL LA NIVEL DE FERMĂ Proiect de cercetare industrială în colaborare - tip D.

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)1.683.279,17

Valoarea cofinanțării UE (lei)1.447.706,26

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE – DEZVOLTARE: S.C. YXS AVALANA S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND AUTOMATIZAREA ȘI MONITORIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CONDIȚIONARE A SEMINȚELOR DE PLANTE AGRICOLE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)972.696,73

Valoarea cofinanțării UE (lei):747.059,23

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE – DEZVOLTARE: S.C. TOPSERV MIRADA S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND COSTURILE DE CAPITAL ȘI STRUCTURA CAPITALULUI LA NIVELUL COOPERATIVEI AGRICOLE ”RĂZEȘII MOLDAVI”

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 552.755,83

Valoarea cofinanțării UE (lei): 490.616.83

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE: RĂZEȘII MOLDAVI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL IMPLEMENTĂRII POLITICILOR AGRICOLE LA NIVEL DE FERMĂ

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 517.477,45

Valoarea cofinanțării UE (lei): 459.265,45

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE – DEZVOLTARE: COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II GRUP AGRICOLA

STUDIU PRIVIND TEHNOLOGIILE OPTIME DE PRODUCȚIE LA CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE ÎN CONDIȚIILE AREALULUI I.C. BRĂTIANU – ISACCEA, JUD. TULCEA

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei)618.097,06

Valoarea cofinanțării UE (lei)548.928,31

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE – DEZVOLTARE: S.C. AGROCOM ȘOIMUL S.R.L.

CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR AGRICOLE PRIN SOLUȚII DIGITALE

OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.

Valoarea totală a contractului subsidiar (lei): 825.432,10

Valoarea cofinanțării UE (lei): 730.974,10

ÎNTREPRINDERE PRIVATĂ DE CERCETARE – DEZVOLTARE: S.C. AXIOLOGIC SAAS S.R.L.

Doriți să deveniți partener în cadrul proiectului?

Vă rugăm să ne trimiteți un mesaj scurt referitor la activitatea dumneavoastră, iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp.