I.C.A.M.
Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu

Gama de servicii oferite de ICAM în cadrul proiectului:

 • studii de sol (cartare agrochimică, studii pedologice, analize de fizică a solului – compactare, stabilitate hidrică a agregatelor de sol, coeficient de infiltrare a apei în sol și alte studii specifice).
 • testări de soiuri şi hibrizi în câmp și în mediu controlat;
 • testarea genotipurilor în diferite condiţii de stres (biotic şi abiotic);
 • experienţe şi testări cu input-uri agricole (îngrăşăminte, pesticide, stimulatori etc.);
 • testări de maşini şi utilaje agricole;
 • experienţe cu tehnologii inovative în agricultură;
 • analize fizico – chimice de produs;
 • transfer de tehnologii şi bune practici;
 • determinarea nivelului de poluare din apă, aer şi sol.

DEPARTAMENTE

Fizica solului

Domenii de cercetare:

Influența elementelor tehnologice asupra:

 • regimului fizic;
 • regimului hidrofizic;
 • regimului termic al solului.

Dotări fizica solului

 • Microscopie electronică – SEM + RAMAN + AFM;
 • MicroComputer Tomograf;
 • Seturi de foraj și prelevare probe sol;
 • Senzori pentru monitorizarea automată a însușirilor solului;
 • Echipamente pentru determinarea:
  • curbei pF;
  • forței de forfecare a solului;
  • compresiunii solului.
 • Permeametre, Calcimetre
 • Determinarea texturii / structurii solului.

Chimie - Sol, Apa, Aer și Produse Agroalimentare

Domenii de cercetare:

 • Chimie – sol, apă, aer și produse agroalimentare;
 • Controlul substanţelor poluante – sol, apă, aer, plante produse agroalimentare;
 • Prognoza şi monitorizarea factorilor de vegetație.

Dotări departament Chimie – Sol, Apă, Aer, P.A

 • Lichid cromatograf cu spectrometru de masă HPLC/MS;
 • Gaz cromatograf – GCMS;
 • Spectometre: cu absorţie atomică raze X;
 • Laborator mobil pentru monitorizarea calităţii aerului;
 • Seturi de prelevare probe contaminate din sol, apă şi aer.

Echipamente pentru:

 • Monitorizarea metabolismului plantelor;
 • Analize chimice – sol, apă, aer şi plante;
 • Extractoare solvenţi;
 • Sisteme de digestie cu microunde;
 • Extractoare solvenți.

Eroziune, Mediu și Dezvoltare Durabilă

Domenii de cercetare:

 • Determinarea ratei de eroziune hidrică;
 • Determinarea debitelor solide, lichide și a hidrografelor de viitură;
 • Parcele pentru controlul scurgerilor de apă și sol.

Componente:

 • Laborator pentru controlul proceselor de eroziune;
 • Câmpuri experimentale + Parcele de scurgere;
 • Lizimetre;
 • Simulator de ploaie;
 • Limnigrafe electronice.

Condiții Climatice Dirijate - Fitotron + Seră

Domenii de cercetare:

 • Studiul factorilor de vegetaţie;
 • Evaluarea potenţialului agrobiologic al plantelor;
 • Nutriția plantelor cu macro și microelemente;
 • Evaluarea și conservarea surselor de germoplasmă.

Analize:

 • Lumină, Temperatură, Umiditate, CO2: dirijate + monitorizate;
 • Condiţii pentru experimentări cu plante din orice regiune.

Tehnologii și Produse Agricole

Domenii de cercetare:

 • Managementul sistemelor integrate de agricultură;
 • Evaluarea tehnică a resurselor agricole;
 • Zonarea agroecologică a culturilor.

Analize:

 • Cercetări în câmpurile experimentale ale USAMV;
 • Analize efectuate în toate laboratoarele ICAM;
 • Staţii meteo automate.