Titlu proiect: CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL
Cod SMIS: 119611                 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI
OBIECTIV: Creșterea accesului mediului economic agricol la cunoaștere.
Valoarea totală a proiectului (lei): 14.890.875,00
Valoarea cofinanțării UE (lei): 12.412.500,00
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Invitație privind încheierea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Pentru a facilita accesul mediului economic agricol la serviciile ICAM, USAMV Iași invită actorii economici interesați, să-și exprime intenția de a colabora în activitățile proiectului prin transmiterea formularului pentru exprimarea interesului la adresa: agriecotec@gmail.com
Descărcați formularul
Lansare apel de selecție propuneri de proiecte 2020 - activități B și C
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, lansează apelul de selecție a propunerilor de proiecte pentru activități de tip B și C, începând cu data de 27 Ianuarie 2020.
Vizualizați anunțul
Lansare apel de selecție propuneri de proiecte 2020 - activități D
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, lansează apelul de selecție a propunerilor de proiecte pentru activități de tip D, începând cu data de 27 Ianuarie 2020.
Vizualizați anunțul
Evenimente
În cadrul proiectului au loc întâlniri de lucru cu fermierii din Regiunile de Dezvoltare Nord - Est și Sud - Est, în vederea încheierii de parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Vizualizați data următorului eveniment
Echipa de proiect
Proiectul este implementat de o echipă interdisciplinară care deține experiența necesară pentru a asigura succesul proiectului.
Vizualizați echipa de proiect
Parteneri
Proiectul își propune constituirea de parteneriate cu actori din mediul economic agricol pentru transfer de cunoștințe.
Lista completă a întreprinderilor
Previous
Next