Întâlnire de lucru cu fermierii din Regiunea de Dezvoltare SUD - EST, 26 August 2018

Previous
Next

Localizare: Cuca, Județul Galați

Scurtă descriere a evenimentului

Duminică 26 August 2018, în cadrul proiectului a fost organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai mediului de afaceri agricol din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est. La întâlnire au participat membri ai echipei de proiect care au prezentat fermierilor oferta de cercetare a Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iaşi (ICAM). Majoritatea fermierilor prezenți la întâlnire făceau parte dintr-o cooperativă agricolă specializată pe cultura cerealelor și a plantelor oleaginoase, cu o suprafață agricolă de aproximativ 10.000 hectare. Acești fermieri prezintă interes pentru cooperare, reușind să spargă bariera individualismului și a izolării de rețele de informații, motiv pentru care pot constitui parteneri activi în activitățile viitoare ale proiectului AGRIECOTEC.

Întâlnire de lucru cu fermierii din Regiunea de Dezvoltare NORD - EST, 28 Septembrie 2018

Previous
Next

Localizare: Zănești, Județul Neamț

Scurtă descriere a evenimentului

Echipa de cercetători AGRIECOTEC ajunge la Zănești, în ferma Grupului de Firme TCE 3 Brazi, pentru a-și prezenta portofoliul de servicii dedicate agricultorilor. La eveniment au fost prezenți atât fermieri nemțeni, cât și furnizori importanți de input-uri pentru agricultură, fapt ce a conferit o mai mare diversitate schimbului de informații dintre participanți. În prima parte a întâlnirii, reprezentanții U.S.A.M.V. Iași au prezentat oferta de cercetare a Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iaşi (ICAM) și avantajele implicării în activitățile proiectului, atât pentru fermieri, cât și pentru alți actori economici ai mediul de afaceri agricol. În partea a doua a evenimentului, a fost făcută o vizită în câmp, la nivelul loturilor semincere de porumb din ferma gazdă. Această vizită a prilejuit lansarea unor discuții tehnice între cercetători și fermieri legate de alegerea hibrizilor și de alte decizii tehnologice care pot influența în mari proporții randamentele la hectar. Cu alte cuvinte, întâlnirea și-a atins scopul, iar numărul fermierilor interesanți de activități de cercetare-dezvoltare-inovare este în creștere.        

 

Workshop organizat de către S.C. PANIFCOM S.R.L., 4 Octombrie 2018

Previous
Next

Localizare: Vlădeni, județul Iași

Scurtă descriere a evenimentului

Întalnirea a fost organizată pe două secţiuni: prezentări şi dezbateri. Întalnirea a debutat cu un scurt cuvânt de bun venit din partea Directorului executiv al firmei gazdă – S.C. PANIFCOM S.R.L. și cu invitarea echipei de cercetători să prezinte pe scurt detaliile proiectului. În cadrul întâlnirii, s-a făcut o vizita în cadrul fermei, timp în care, reprezentanții fermei au prezentat infrastructura de creștere a vacilor de lapte, echipamentele din fermă, utilajele agricole și noile sisteme de irigații amplasate la nivelul terenurilor agricole. De asemenea, au fost expuse tehnologiile generale practicate atât în activitatea zootehnică, cât și în cea vegetală, de cultivare a culturilor de câmp.
S-au lansat dezbateri între cercetători și reprezentanții fermei gazdă, legate de principalele
probleme tehnologice la care s-ar putea găsi soluții prin cooperarea cu Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu – ICAM Iași, la nivelul parteneriatelor ce se vor crea. Pe parcursul evenimentului au fost realizate fotografii, s-au distribuit materiale de informare gazdelor.

Eveniment tematic organizat de către USAMV IAȘI, 19 octombrie 2018

Previous
Next

Localizare: Sediul ICAM, Iași

Scurtă descriere a evenimentului

În cadrul evenimentului au fost adresate întrebări din partea fermierilor din sală, legate, în special, de modalitățile prin care se pot implica în viitoarele parteneriate, de resursele financiare, tehnice și umane solicitate de acțiunile parteneriatelor și de tipurile de servicii de care pot beneficia la nivelul parteneriatelor. În partea a doua a evenimentului, s-a făcut o vizita în cadrul tuturor laboratoarelor de la nivelul ICAM, timp în care, cercetătorii implicați în proiect au prezentat aparatura de cercetare existentă și tipurile de analize, studii și experiențe la care fiecare echipament și aparat poate fi folosit. Pe parcursul evenimentului au fost realizate fotografii, s-au distribuit materiale de informare invitaților (mape, pliante, pixuri, blocnotes) și a fost completată o listă de prezență cu participanții organizației de cercetare USAMV Iași și ai gazdei. De asemenea, la finalul întâlnirii a fost organizat un coffee-break pentru participanți.

Workshop organizat de către S.C. ALMA VIVA GROUP S.R.L., 15 octombrie 2018

Previous
Next

Localizare: Vulturești, județul Suceava

Scurtă descriere a evenimentului

Întâlnirea a fost organizată pe două secţiuni: prezentări şi dezbateri. În cadrul întâlnirii, s-a vizitat ferma pomicolă, timp în care, reprezentanții S.C. ALMA VIVA GROUP S.R.L. au prezentat structura livezilor pomicole, soiurile cultivate, sistemele de irigații, de susținere cu șpalieri din beton și de protecție anti-grindină. De asemenea, s-a vizitat unitatea de sortare, procesare și depozitare în condiții controlate a producției pomicole și a sucului de mere. Personalul din unitate a prezentat liniile tehnologice și procesele de sortare, procesare și depozitare. S-au lansat dezbateri legate de principalele probleme tehnologice la care s-ar putea găsi soluții prin cooperarea cu Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu – ICAM Iași, la nivelul parteneriatelor ce se vor crea.